25 april 2019

Vad forskare, ledare och studenter säger om ledarskap

Utmaningen som ledare, som blivande ledare och som forskare som försöker förstå vad ledare gör – det speglades i ett antal samtal under Centrum för ledarskap i Smålands årliga ledarskapsdag nyligen.

Förutom två inspirerande gästföreläsare, Björn Natthiko Lindeblad och Mattias Lundberg  fanns chefer, ledare, studenter och forskare från hela Småland, på scenen.

Lyssna på intressanta och kloka tankar från studenter, från chefer och ledare och från forskare från Linnéuniversitetet och Jönköping University.