6 december 2019

26,5 miljoner till ledarutveckling!

Bilden visar ett porträtt av Magnus Forslund

Projektet ”Ledarskap och entreprenörskap i Småland” och Magnus Forslund har beviljats 26,5 miljoner kronor från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Tillväxtverket, Region Kronoberg, Region Kalmar län, Familjen Kamprads stiftelse, Linnéuniversitetet samt Tekniska Högskolan i Jönköping. 

– Det är hoppfullt att en sådan här unik, men jordnära satsning på ledarskap och entreprenörskap stöds på detta sätt, säger lektor Magnus Forslund vid Ekonomihögskolan och Centrum för ledarskap i Småland.

Projektet handlar om att utveckla ledares och entreprenörers förmåga att ge förutsättningar för förändring och nytänkande i sina organisationer. 

– Ambitionen är att öka insikten om ledarskapets och entreprenörskapets betydelse för innovation och för att skapa attraktiva arbetsplatser, berättar Magnus Forslund. En central fråga för oss är hur man kan inkludera olika typer av mångfald och skapa konkreta möten mellan olikheter.

Centrum för ledarskap i Småland etablerades 2016 och har i en första projektperiod arbetat med cirka 200 chefer och ledare samt 500 studenter runt om i Småland för att utveckla förmågan att leda för innovation. I denna den andra projektperioden utökas samarbetet med forskargruppen Entreprenörskap och social förändring, under ledning av professor Malin Tillmar, Linnéuniversitetet, samt med Ung Företagsamhet i Kronoberg och Kalmar.

– Kärnan för oss är att knyta samman verksamma chefer, ledare och entreprenörer med universitetets forskning och utbildning med utgångspunkt i de verkliga behov som finns, säger Magnus Forslund. I det arbetet är ledarskapsintresserade studenter en viktig målgrupp. 

Via den så kallade Juniorledarskapsakademin erbjuds studenter träning i ledarskap samt nätverkande med ledare och entreprenörer runt om i regionen. För detta är Ung Företagsamhet en ny och viktig aktör. 

– Vi ser nu fram emot många spännande möten i syfte att utveckla såväl individer som organisationer, avslutar Magnus Forslund.