25 april 2018

Är du en X- eller Y-ledare?

Är du en chef som pushar dina medarbetare för att få dem att göra saker de inte tycker är roliga? Då är du en X-ledare.

I Juniorledarskapsakademin vill vi hellre hjälpa studenter att bli Y-ledare: Chefer som tror att medarbetare vill bli involverade, vill ta ansvar och har gott om goda idéer.

Därför tar vi hjälp av bland annat Lars-Erik Fridolfsson, Global Succession Manager i ‎IKEA Group som håller workshop med våra studenter.

– Viktigast när man vill bli ledare är att man bestämmer sig för vad man står för och känner sig själv. Det är grunden i ett gott ledarskap.

Jan-Erik Fridolfsson jobbar med ledarskapsåterväxt. IKEA behöver ett antal tusen chefer de närmaste åren och Jan-Erik är alltid på jakt efter nya talanger.

– För att lyckas med det måste vi förstå vad det är som motiverar medarbetaren. Synen på ledarskap ändrar sig jättemycket över tid. För den unga generationen handlar det mycket om möjligheten till utveckling.

För en ledare och chef handlar det därför mycket om att vara bekant med motivationsteorier. Därför beskrev Lars-Erik Fridolfsson bland annat Douglas McGregors X- och Y-teori, Maslows behovstrappa och Herzbergs tvåfaktorsteori.

– En duktig ledare funderar mycket på vad som motiverar medarbetaren och att många behöver ett högre mål än att bara stämpla in och stämpla ut.