1 november 2018

”Att få inblick i andra organisationer har varit väldigt bra.”

– Vi behöver ha ett mer inkluderande ledarskap och det är oerhört viktigt att vi lyckas hantera glappet* på den svenska arbetsmarknaden. Men det krävs även klassiskt ledarskap, för så mycket förändras det inte över tid.

Jerker Bergdahl är distriktschef på Skogsstyrelsen i Kronobergs län med ett 40-tal medarbetare. För Jerkers del är balansen mellan ramar och frihet viktigt.

– Jag jobbar i en myndighet där det är noga med lagar och regler. Ledarskapsgruppen har givit mig insikt i att det ändå finns stort utrymme för innovation och förnyelse, inte minst i hur man organiserar arbete.

– Jag har gått många olika ledarskapskurser internt, men just detta, att få inblick i andra organisationer, har varit väldigt bra. Det ger mig energi samtidigt som jag upptäcker att ledarskapsdilemman är väldigt lika oavsett vilken typ av organisation man är i.

Med ”glappet” avser Jerker att vi både har arbetskraftsbrist samtidigt som vi har en stor grupp som står utanför arbetsmarknaden. De är egentligen lösningen på varandras problem, men står också ganska långt ifrån varandra.

Läs mer om ledarutvecklingsgrupper