1 juni 2018

Bli mentor för en blivande ledare

Bilden visar en mentor och hennes adept i samtal

I Juniorledarskapsakademin samlas studenter med intresse för ledarskap. Nu står många av dem på kö för att få bolla sin framtid med en mentor.

– För mej handlar ledarskap mycket om att tycka om att arbeta med människor, säger Helena Nilsson, mentor till Chao Deng och regiondirektör i Kalmar.
– Genom våra samtal får jag perspektiv på mej själv och jag får inspiration från någon som är betydligt yngre och har andra referensramar.

Chao Deng studerar Human Resource Management vid Linnéuniversitetet. Att ha en mentor beskriver hon som en ganska häftig upplevelse: Tillgång till en annan människa som står lite vid sidan om, med erfarenhet och genuint intresse.

– Kan man bidra till en annan människas utveckling så är det klart att jag gärna vill göra det, konstaterar Helena. Att prata om ledarskap ur ett flerdimensionellt perspektiv är hälsosamt för båda parter.

Juniorledarskapsakademins variant av mentorprogram är inriktat på ledarskap och som betonar vikten av att vara samtalspartners mer än traditionell mentor-adept. Välkommen att anmäl dej här.