5 april 2018

”Det mest fantastiska är att vi börjat samarbeta”

– Vi inom äldreomsorgen kommer att bli mer digitaliserade och personalstyrkan blir mer mångkulturell. Det ställer även nya krav på ledarskapet.

Suzanne Madar Örkenrud är enhetschef på Sörgården i Rottne och driver verksamheten på entreprenad tillsammans med sina medarbetare. Hon ingår i en ledarutvecklingsgrupp där samtliga deltagare kommer från orten Rottne utanför Växjö.
– Vi i gruppen har väldigt olika bakgrund och leder olika verksamheter, men det är ofta samma frågor vi vill bolla. Olikheterna gör det extra intressant och ger nya helikopterperspektiv på saker.
Det tycker jag är mest fantastiskt är att vi börjar samarbeta. Detta har även gett våra äldre utbyte med såväl skolan som den lokala industrin.
För Suzanne innebär den lokala ledarutvecklingsgruppen både personlig utveckling och nya möjligheter för verksamheten.

Läs mer om ledarutvecklingsgrupper.