18 maj 2021

Emma Åström – Om ”Är det lönsamt att göra annorlunda?”

Emma Åström

Emma Åström är VD för OBIK AB, som skapar produkter av all sorts textil.
När Centrum för Ledarskap i Småland den 5 maj höll det digitala samtalet kring mångfald och
inkludering på arbetsplatsen deltog Emma Åström och delar här med sig av sina reflektioner efter sessionen.

Vad tyckte du om ämnet?
– Jag tycker ämnet är intressant och aktuellt. Vi står inför en framtid som ställer höga krav på att inkludera och ta till vara på mångfalden i samhället, både som samhälle, företag, medarbetare och människa.

Var det något som överraskade dig?
– Det som överraskade mig mest var nog hur pass djupa och ”programmerade” våra fördomar är.

Vad tog du med dig som du vill jobba vidare med?
– Just det här med fördomarna, att de sitter djupt så det gäller att vara medveten om detta och jobba kontinuerligt och i hela kedjan med inkludering.
– Sen tar jag med mig chansen till att knyta kontakt med övriga deltagare på seminariet för att utöka mitt nätverk.

X