18 maj 2021

Emma Åström om ”Är det lönsamt att göra annorlunda?”

Emma Åström

Emma Åström är VD för OBIK AB, som skapar produkter av all sorts textil.
När Centrum för Ledarskap i Småland den 5 maj höll det digitala samtalet kring mångfald och
inkludering på arbetsplatsen deltog Emma Åström och delar här med sig av sina reflektioner efter sessionen.

Vad tyckte du om ämnet?
– Jag tycker ämnet är intressant och aktuellt. Vi står inför en framtid som ställer höga krav på att inkludera och ta till vara på mångfalden i samhället, både som samhälle, företag, medarbetare och människa.

Var det något som överraskade dig?
– Det som överraskade mig mest var nog hur pass djupa och ”programmerade” våra fördomar är.

Vad tog du med dig som du vill jobba vidare med?
– Just det här med fördomarna, att de sitter djupt så det gäller att vara medveten om detta och jobba kontinuerligt och i hela kedjan med inkludering.
– Sen tar jag med mig chansen till att knyta kontakt med övriga deltagare på seminariet för att utöka mitt nätverk.