27 april 2021

Erik Hedman – a people lover

Erik Hedman

Erik Hedman har medverkat i Juniorledarskapsakademins (JLA) podcast ”Unga ledare å de då va” sedan start.
Erik är idag alumn i JLA och arbetar idag på arbetsförmedlingen i Västerås.

Vem är Erik Hedman?

Erik är en 24-årig personal- och verksamhetsutvecklare som sommaren 2020 tog examen från Linnéuniversitetets
Human Resource and Management program, och flyttade då tillbaka till sin hemstad Västerås.
Erik har ett stort intresse för ledarskap, träffa nya människor, resa, vara i naturen och träna.

Du är alumn i JLA, vad har du fått ut av att vara med?

– JLA har gjort mig till en klokare, tryggare och starkare ledare. Jag har utvecklat egna färdigheter såsom konflikthantering,
presentationsteknik och modigt ledarskap.

Vad får du ut av att programleda vår podcast ”Unga ledare å de då va”?

– Jag tycker att det är viktigt att sprida kunskap om ungt ledarskap för att det är unga ledare som är framtiden och många har
sådana bra värderingar och perspektiv på världsrelevanta saker såsom vardagsrasism, global warming eller ny teknik.
Jag tror att unga ledare kan bidra till en bättre värld med sina idéer och sitt ledarskap, bland annat genom att skapa och leda
innovativa decentraliserade organisationer som främjar nytänkande, hälsa, mångfald och gemenskap.
Mitt mål med att engagera mig i JLA podden är för att kunna utbilda och inspirera andra inom ämnet ungt ledarskap.
Podden har också format mig till att bli mer självsäker och lugn i mina värderingar och mitt ledarskap.