19 maj 2020

Filippa 2.0 – Juniorledarskapsakademin har uppdaterat mig!

Filippa

Filippa 2.0 – Jag har blivit en uppdaterad version av mig själv, både i mitt självledarskap och i mitt ledarskap gentemot andra.

Juniorledarskapakademin (JLA) och Mentorprogrammet har varit en oerhört positiv upplevelse för mig, säger Filippa Sjögren, som tar examen från Retail and Service Management nu i juni.

Genom JLA och Mentorprogrammet har jag kunnat koppla ihop mina akademiska studier med praktik och näringsliv på ett mycket bra sätt. Och genom den här artikeln vill jag ge lite tillbaka, säger Filippa.

Hur fick du höra talas om Mentorprogrammet?

Som person är jag väldigt nyfiken av naturen så det hela började med att jag såg en roll-up om JLA och anmälde mig direkt. Som deltagare i JLA fick jag sedan vetskap om Mentorprogrammet och kände att det var något som jag efterfrågat och skickade in en ansökan.

Hur har du upplevt att delta i JLA och olika aktiviteter där?

Det har varit väldigt positivt och jag har verkligen lärt mig massor! Både när det kommer till att leda andra, men framförallt att leda mig själv. Mycket handlar ju faktiskt om att reflektera inåt.

Jag har deltagit i kurser om allt från Situations anpassat ledarskap, Hållbart ledarskap, Ny som Chef och hur man håller effektiva utvecklings- och medarbetarsamtal. I kursen om Myers-Briggs Indicator lärde jag mig massor om mig själv! 

Vad är det som gör att du är intresserad av ledarskapsfrågor?

Redan tidigt i min karriär fick jag ledarskapsuppdrag, vilket gjorde att jag ville fortsätta utveckla detta under mina studier. Jag har tidigt lärt mig att ta ansvar och vuxit i rollen, men även lärt mig att man aldrig blir färdig utan alltid utvecklas. När universitetet så erbjöd denna praktiska ledarskapsutbildning, blev det ett fantastiskt komplement till mina studier. Jag tycker om känslan av att äga mitt arbete och att kunna driva det framåt.

Ledare kan man ju vara med och utan titel. Du kan vara chef, men inte ledare – och det är det som är The Big Difference!

Vad fick dig att vilja delta i Mentorskapsprogrammet?

Jag har läst en del om ledarskap och mentorskap och önskat att kunna delta i ett sådant program, så när den möjligheten erbjöds via JLA var det som att det liksom trillade ner i knät på mig! Jag vill utvecklas både personligen och i mitt ledarskap gentemot andra.

Det här att jag har fått möjligheten att ha en egen mentor under en längre tid, för att bolla tankar och funderingar kring ledarskap har gett mig så mycket. Att det dessutom i mentorskapet fanns en ledarskapsinriktning gjorde ju att jag kunde bolla ledarskapsfrågor med någon som också brann för det, och som har förankring i näringslivet.

Vi har hållit kontakten även efter programmet och haft ett värdefullt utbyte av varandra.

Som adept, hur har din upplevelse varit att ha fått möjligheten att ha en egen Mentor?

Jättepositiv, för jag har lärt mig så mycket om ledarskap, men kanske framförallt min egen personliga utveckling.

Vilka var dina förväntningar på programmet?

Att utvecklas, både som person men även som ledare. Min mentor, som är förankrad i näringslivet, har gett mig nya perspektiv, samt att jag kunnat koppla ihop mina teoretiska studier med praktik.

Vad har du lärt dig om dig själv genom att delta i JLA och Mentorprogrammet?

Jag har ställt mig frågan ”Vem är jag?” vilket lett till att jag lärt mig förstå mig själv bättre.
Genom personlighets testet Myers Briggs, har jag lärt mig om mina styrkor och vilka förbättringsområden jag har.
Jag tror mer på mig själv och vågar lita på min förmåga. Vi har även pratat om hur man hanterar stress och press. Jag är en person som gärna presterar mer än vad som förväntas av mig, men ibland måste jag lära mig vad som i det läget är ”good enough”.
Viktig kunskap är också att det finns olika typer av ledarskap/situationsbaserat ledarskap. Det känns viktigt att känna till då man behöver tillämpa olika sorts ledarskap i olika situationer, ibland behöver man styra, ibland coacha och ibland tänka operativt.

Jag har även kunnat reflektera över vart jag är på väg, och vad passar jag att jobba med.

Har du fått hjälp med något iom ditt deltagande i programmet?

Massor! Allt från personlig utveckling till att gå på företagsevent, nätverksträffar, cv-genomgång med rekryterare. Jag har fått ta del av mycket nyttig kunskap och knutit många viktiga kontakter i näringslivet.
Eftersom programmet pågår under en längre tid hinner man bygga upp en djupare relation med mentorn, vilket gjort att jag vågat ställa alla frågor och lärt mig tänka utanför boxen.

Har du fått lära dig om dina styrkor och förbättringsområden?

Jag är en ganska så rak och ärlig person, vilket inte alltid är uppskattat av andra.Men med programmet har jag lärt mig hur ärlig och rak jag kan vara i olika situationer.

Jag är bekväm i en ledande position då jag gärna kan ta kommando och är väldigt engagerad och har lätt för att fatta beslut. Jag tycker om att ha kontroll och agerar utifrån logik och är rationell.

Mina förbättringsområden är att jag behöver ibland frångå effektivitetstänket, då jag kan missa saker som spelar in. Såsom passar det här alla osv.
Tack vare programmet har jag identifierat att jag är en ESTJ (Teknisk verkställare) vilket gör att jag behöver jobba på min ”gröna” sida. Nu när jag identifierat det, har jag blivit mer uppmärksam på hur mina medarbetare reagerar rent känslomässigt i olika situationer och kan ta bättre hänsyn till det, vilket gör att det som jag tycker är effektivt kanske inte alltid är bästa lösningen.

De som jag jobbar med idag kan nog verifiera att jag blivit Filippa 2.0 efter det här!

Hur har du sett på dig roll som adept? Vad kunde mentorn förvänta sig av dig?

Jag hade ansvaret för att boka in träffar och se till att det blev strukturerade möten. Till en början hade vi en väldigt tydlig struktur och vi satte förväntningar. Jag kände även ett ansvar för att få ut det mesta av programmet, men ibland kunde vi ju även prata om Livet AB.

Har du tips till andra som vill söka sig till programmet, vad ska de tänka på?

Att det är viktigt att man har ett VARFÖR. Vad vill man få ut av det och att det ska ge värde åt båda håll, både för mig som adept men även för mentorn. Det här är ju ett komplement till studierna så det är viktigt att man lägger det på en lagom nivå, därför är detviktigtatt ha en öppen dialog med sin mentor.

Skulle du rekommendera andra att söka till JLA och Mentorprogrammet? Av vilken anledning?

Definitivt! Både för den personliga utvecklingens skull, men att kunna få ta del av mentorns erfarenheter. Det är en unik möjlighet att kunna ha en egen mentor att bolla tankar och funderingar kopplat till ledarskap med, någon som ger ett professionellt perspektiv.

Framtiden – hur ser du på den och vad har du för planer?

Jag håller just nu på att avsluta min uppsats och i juni tar jag examen. I sommar har jag fått jobb på IKEAs inköpskontor i Älmhult, vilket ska bli superspännande! Därefter vill jaggärna vara i en roll där jag får ta ansvar och leda mina arbetsuppgifter, bli utmanad, samtidigt somjag får problemlösa och vara med och påverka.Jag ser väldigt ljust på framtiden!

Ser du dig själv som chef/ledare en dag?

Ja, absolut! Ledarskap är något som alltid har kommit naturligt för mig, vare sig det är med eller utan titel. Det handlar inte bara om att leda andra, utan att kunna leda mina arbetsuppgifter, och detta är sådant som jag motiveras av.

Vad ser du för skillnad på chef och ledare? Är det någon skillnad?

Ja, ledare kan man vara både med och utan titel. En ledare jobbar för att få med sig andra.
Däremot en chef kan vara chef, men utan att vara ledare, men en chef kan även vara chef och ledare. Jag tycker att fokus ska vara på att vara en god ledare.

Vad kännetecknar en god chef ledare enligt dig? Öppenhet och ärlighet är viktigt, men även att man kan utmana andra så att de kan växa. Viktigt att inte alltid ge ett 100% svar, utan skapa utrymme för empowerment (egenmakt), för att få drivna medarbetare. En ledare ska ge feedback och kunna föregå med gott exempel. Man kan inte förespråka något som man inte gör själv, det går inte hem hos mig.

Har du utvecklats som person, i ditt självledarskap? På vilket sätt?

Jag har lite olika ”mantran” som jag skrivit ner för mig själv som jag har tagit med mig från JLA, de är:

  • Rädsla inte är något farligt, det är ofta en chans till stor personlig utveckling
  • När det dyker upp problem, tänka att det inträffar för alla, så att det dränerar energin
  • Våga vara spontan – kontrollbehovet kan ibland innebära för mycket analyserande. Ibland måste man våga!
  • Våga fråga – vad förväntas i den här situationen, istället för att grubbla på svaret själv.
  • Fråga andra om råd, men beslutet måste jag fatta själv (det lärde jag mig av Olle Elander när jag lyssnade på hans webinar i JLA)
  • Inte ta mig själv på för stort allvar
  • Att fela är mänskligt, men det är viktigt att vara ärlig och kunna backa och be om ursäkt. Prestigelöshet. Reflektera över vad som gick snett, för att kunna göra annorlunda nästa gång.
  • Se feedback som en gåva – det är andra människor som tar sig tid att lämna sina synpunkter. Det är viktigt att våga tänka inåt.

Sist vill jag bara säga att jag är SÅ tacksam för att jag hittade till JLA och har fått den här möjligheten till utveckling! Känns viktigt att kunna få ge det här tillbaka. Och du är verkligen på rätt plats Anna!