Introduktion till Smålandsmodellen

Alla företag måste arbeta med förnyelse men hur skapar man en sån organisation?
Antingen tänker man sig att jobba steg för steg under ordnade former. Eller så förhåller man sig till en kaotisk värld med oväntade händelser.

Detta är introduktionen till Smålandsmodellen – en väg för dig att maximera innovationsförmågan i din organisation.

Vi beskriver Smålandsmodellen i åtta korta filmer. Detta är den första.
Under filmen hittar du relaterat material och längst ner på denna sida kan du klicka dig vidare till film nummer två.

1. Helheten

Behovet av innovation för en hållbar framtid

Sedan några år finns en nationell strategisk innovationsagenda, Made in Sweden 2030: En strategisk innovationsagenda för svensk produktion. Målet är att Sverige ska ligga i framkant när det gäller långsiktigt hållbar produktion.
För att klara det behöver många företag moderniseras och flytta sig framåt i värdekedjan. Nya produkter och tjänster behöver utvecklas. Då krävs ny kunskap och nya sätt att organisera och leda.
Centrum för ledarskap i Småland finns vid Linnéuniversitetet. Vi gräver där vi står och har i många år studerat hur organisationer och företag i vår del av Sverige förhåller sig till en långsiktigt hållbar framtid.

Hur går innovation till?

Vi har tagit fasta på att förnyelse – innovation – sällan sker ordnat och förutsägbart. Det händer alltid något som förändrar planer, som kräver omtag och nya beslut.
Vi menar att förnyelsearbete kräver samspel mellan människor och en organisation som tillåter kreativitet – och inte minst misslyckanden. Den som leder en verksamhet behöver förstå hur en sådan organisation byggs.

Ledarskap för ökad innovationsförmåga

Två begrepp som ofta förknippas med innovation är kreativitet och entreprenörskap, ord som för tankarna till förnyelse, utveckling, att överskrida traditionella gränser, tänka nytt.
Att hitta de ultimata förutsättningarna för innovation är inte lätt. Vi har pratat med hundratals verksamma chefer och ledare och parat ihop deras berättelser med vetenskapliga teorier och modeller. Då går det att identifiera ett antal förutsättningar som förefaller vara till god hjälp: det presenterar vi som Smålandsmodellen.

Mer information

text-icon

Framtidens ledarskap?

 

text-icon

Snabbkurs om Småland

Linnéuniversitetets rektor Peter Aronsson och museichefen Lennart Johansson sprider ljus över den historia som fortfarande påverkar näringsliv, ledarskap och utveckling i dagens Småland.
Det är Utbildningsradion, UR, som spelat in samtalet:
Småländsk identitet och mörkaste Småland

text-icon

Har du självständiga medarbetare?

 

text-icon

Så funkar det

Skulle det finnas ett särskilt ledarskap i Småland?
Ja, det finns i alla fall en föreställning om det. Magnus Forslund forskar på detta med snåla, envisa och påhittiga smålänningar. Hör honom i Linnéuniversitetets podcast ”Snillen stimulerar”:
Småländskt ledarskap – så funkar det.

 

Ladda ner material

Ladda fler

Vill du ser mer?