10 januari 2022

Fråga som Sokrates

Bilden visar den antike filosofen Sokrates

Att ställa intresserade frågor är ett bra sätt att förstå hur en annan person tänker. Det finns en särskild teknik som du som chef och ledare har nytta av att använda – den sokratiska metoden.

Egentligen är det ganska självklart: man samtalar istället för att debattera eller diskutera. Metoden används i alla möjliga sammanhang och har sitt namn efter den grekiske filosofen Sokrates. Tanken bakom modellen är att skapa förståelse, lärande och t ex motivera till förändring.

Här är några av förutsättningarna, sammanställda av vår forskare Karin Havemose:

 • Lyssna noga till vad andra säger.
 • Ta vad som sägs på allvar.
 • Söka efter skäl och motbevis.
 • Känna igen och reflektera över antaganden.
 • Upptäcka förutsättningar och konsekvenser.
 • Söka exempel, analogier och invändningar.
 • Söka skilja vad man vet från vad man tror.
 • Söka leva sig in i andras föreställningsvärld.
 • Vara uppmärksam på bristande sammanhang, vagheter och andra möjliga problem i tänkandet.
 • Söka komma under ytan och upprätthålla en sund skeptisk invändning.
 • Vara redo att spela rollen av ”djävulens advokat”, dvs. alltid söka motargument för att testa och pröva.