12 september 2019

Har du fötterna på jorden?

Bilden visar en mossig tallskog som sinnebilden för entreprenörskap och uthållighet

I höst kör vi en omgång grundläggande ledarskap för dig som är ny som chef eller som vill göra ett omtag.

Kursen bygger på erfarenheter från tre års projektarbete med ledare, forskare och studenter inom Centrum för ledarskap i Småland och erbjuder en jordnära, praktisk ledarskapsträning med bas i universitetets forskningsbaserade kunskap.

Startdatum bestäms i dialog med kursdeltagarna. Läs mer här.