13 juli 2021

Arbeta hårt och värna om personalen

Bilden visar små människor som står på varsin kugge i ett kugghjul

Arbeta hårt och värna om personalen: Det är inställningen hos tre vd:ar från Gnoosjö som intervjuats i  en färsk uppsats vid Linnéuniversitetet. Ava Rashidi och Fanny Simonsson har fokuserat på vd:arnas föreställningar om ledarskap och vad som ligger bakom.

Inställningen om hårt arbete har präglat hela deras liv. Varför har det blivit så? Författarna letar ledtrådar i Gnosjös historia, bl a kring kyrkan men också kring hur företagande ska gå till.

Här ingår sådant som att arbeta hårt, värna om personal, pålitlighet, hjälpa istället för att stjälpa och värdera familjen. Det finns också en grundläggande idé om att det är bra att driva (eget) företag – det som brukar kallas  Gnosjöandan.

Uppsatsen försöker visa att denna anda inte bara handlar om företagande i allmänhet utan också om ledarskap. Den påverkar hur vd:arna förhåller sig till sin personal. Det är viktigt att tona ned eventuella hierarkiska skillnader, för som en av dem säger, ”Man är in it together”.

Det gäller att lita på varandra, att alla gör sitt bästa. Oftast funkar det bra, även om risken finns för missbruk av förtroende.

En av vd:arna är kvinna och har tagit över företaget efter sin pappa. Författarna ställer frågor om hon upplevt svårigheter med att vara kvinna. Hennes svar är att hon aldrig hört något negativt.

Kanske är det så att det i Gnosjö inte spelar så stor roll om du är man eller kvinna, det viktiga är att du arbetar hårt och värnar om personalen?

I Centrum för ledarskap i Småland undersöker Magnus Forslund liknande frågeställningar inom projektet ”Ledarskap och entreprenörskap i Småland”. Han börjar hitta fler liknande berättelser, där kön inte verkar spela någon roll. Det är vad du gör som är det viktiga, inte vem du är.

 

Här hittar du uppsatsen: Ledarskap i Gnosjö: Tre VD:ar i Gnosjös föreställningar om ledarskap och hur de har framkommit. Fanny Simonsson & Ava Rashidi

Läs också Magnus Forslunds inlägg i Forskarbloggen om hårt arbete