Att leda småländska organisationer

Chefer i Småland hävdar ibland att det finns något som gör att småländska organisationer behöver ledas på ett särskilt sätt. Det kan då uppstå gap mellan behov och förmåga. Ligger det verkligen något i detta?

Det här är en kurs som ökar dina möjligheter att vara en framgångsrik ledare i Småland.

Kan ett landskaps resurser, geografi, historia och tradition ha betydelse för modernt ledarskap? Sant är att ordet Småland och begreppet ”det småländska” väcker känslor och förväntningar, både positiva och negativa. Som ledare behöver du förhålla dig till föreställningar om ledarskap som medvetet eller omedvetet präglar organisationer och medarbetare.

Vetenskapligt är det mycket svårt att säga att det verkligen behövs ett särskilt, småländskt ledarskap. Tankar och antaganden om ”det småländska” kan dock påverkar hur människor agerar och förhåller sig till ledarskap. Kursen syftar därför till att förmedla och diskutera dessa antaganden för att fördjupa ledares förståelse för den kontext de verkar i.

Genom att förstå bakgrund och sammanhang i kombination med förväntningar på regional utveckling kan du bättre utforma ditt eget ledarskap – och bättre utmana och förändra rådande föreställningar.

Kursen ger dig konkret och relevant kunskap och insikt i aktuell forskning.

Plats: Vi kommer till dig. Vill du hellre vara på neutral plats finns möjlighet att hyra lokaler på universitetet.
Vem: Chef/ledare med personalansvar. Upplägget är tänkt för ledare i samma organisation,
t ex en ledningsgrupp.
Antal: 6-10 personer.
Pris: Vi lämnar offert.

Läs mer här: Centrum för ledarskap i Småland

Kontakt:

Magnus Forslund

Universitetslektor i företagsekonomi 0470-70 84 35 magnus.forslund@lnu.se Mer om Magnus