En konstnär på jobbet

Bilden visar ett par leriga händer som arbetar med en lerklump på ett bord

Hur ska du uttrycka en vision eller ett problem om du inte får använda ord eller siffror? Inga Excellark eller PowerPoint-presentationer. Hur skapar man då samsyn eller diskussion om en angelägen fråga?

Osäkerhet och mångfald är en bra grogrund för nytänkande – här genom ett konstnärligt anslag och en kreativ arbetsmetod. Vi jobbar bl a mot bakgrund av Katarina Zambrells forskning om vad som händer när man tar in en konstnär på jobbet.

Vad är nyttan för dig och din organisation?
Detta är en workshop som utmanar de vanliga tankebanorna och de vanliga sätten att uttrycka sig. Du och din arbetsgrupp får tillfälle att skapa ett samtalsklimat bortom invanda strukturer och hierarkier genom fysisk gestaltning som grund för tolkningar och reflektion.
Vi använder lera, lego, popcorn eller annat material som väljs med syfte att inkludera, att tillåta deltagaren att vara nyfiken helt utan krav på konstnärliga resultat.
Målet är att stärka förmågan till förnyelse och förändring genom att utmana, tänja på gränser och öka kunskap som ger direkt nytta i din verksamhet.

Plats: Vi kommer till dig. Vill du hellre vara på neutral plats finns möjlighet att hyra lokaler hos Linnéuniversitetet.
Vem: Din arbetsgrupp, ledningsgrupp eller avdelning.
Antal: Max 10 personer.
Tidsåtgång: 4 timmar.
Pris: Vi lämnar offert.

Läs mer: Att tänka utanför boxen

 

Kontakt:

Kerstin Årmann

Projektledare Centrum för ledarskap i Småland 0703-38 43 11 kerstin.armann@lnu.se Mer om Kerstin