Bli en ledare med båda fötterna på jorden

Bilden visar en grupp människor runt ett bord. Mannen i förgrunden gestikulerar och pratar

Med Linnéuniversitetets ledarskapsforskning som bas får du en stabil grund som ny chef. Under kurstiden har du tillgång till egen coach.

Vad är nyttan för deltagaren?
Målet är att deltagaren, med god övning i praktiska färdigheter, ska få en trygg grund för att utvecklas som ledare med insikt i ledarskapets betydelse för förnyelse och förändring (innovation).

Innehåll
Självkännedom/självledarskap.
Att leda andra – ledarskapets roller.
Min egen utvecklingsplan som chef och ledare.
Hur hanterar jag feedback?
Presentationsteknik.
Hur leder jag i förändring?
Hur driver jag effektiva möten och workshops?
Reflektioner och lärande.

Basupplägg
8×4 timmar fysiska möten och däremellan 6×1 timmar virtuella uppföljningsmöten via Zoom.

Varje deltagare har tillgång till individuell coachning mellan träffarna.

Kursen leds av Maria Elander och Lena Gustafsson, kunniga och erfarna processledare som utgår från universitetets forskningsbaserade kunskap.
Ledarskapsforskare från Linnéuniversitetet deltar vid vissa tillfällen. Upplägget anpassas efter önskemål och behov i din organisation.

Vad är nyttan för din organisation?
Alla organisationer behöver kunniga och passionerade ledare, som kan utveckla sina medarbetare och vågar testa nytt i kombination med befintlig kunskap. Framtidens innovationsdrivande ledarskap är av central betydelse för hela samhället: offentlig, privat så väl som ideell verksamhet. Att samla en grupp blivande, eller nya, chefer i din verksamhet stärker samanhållning och innovationskraft med bas i organisationens värderingar.

Vem: För dig som är ny som chef och för dig som hållit på ett tag men vill ha bättre markkontakt.
Antal: 6-20 deltagare.
Pris: Linnéuniversitetet lämnar offert, vanligtvis via universitetets utbildningsbolag Linnaeus Competence AB.

Kontakt:

Kerstin Årmann

Projektledare Centrum för ledarskap i Småland 0703-38 43 11 kerstin.armann@lnu.se Mer om Kerstin