Ledarutvecklingsgrupp

Bilden visar en grupp människor som sitter runt ett bord och samtalar

Hur får du igång ett förändringsarbete, hur får du med dig chefer och medarbetare i en process som ofta präglas av osäkerhet och ovisshet?
Förändring – innovation – kräver uthållighet, kreativitet och delaktighet. Men hur gör man?

Vi fokuserar på ledares och chefers roll i förändring och hur ledarskapet kan bidra, konkret och direkt, på ett sätt som involverar medarbetare och stimulerar nytänkande. Vi jobbar med din ledningsgrupp eller arbetsgrupp under sju halvdagsträffar och däremellan ges tid för reflektion och praktiskt arbete där deltagarna prövar idéer, modeller och metoder.

Vad är nyttan för dig och din organisation?
Utgångspunkten i arbetet är alltid deltagarnas vardag och de behov och utmaningar som finns där. Förvänta dig alltså inte någon traditionell kurs, inga långa föreläsningar: här handlar det om strukturerade samtal där alla deltar på lika villkor: Deltagarna bidrar med erfarenhet och kunskap och universitetets forskare genom att utmana, tänja på gränser och knyta an till relevant och aktuell forskning. En processledare håller samman dialogen. Målet är en långsiktigt hållbar och ökad konkurrenskraften i din verksamhet.

Tre centrala frågor är:
• Vad är innovationsförmåga?
• Hur bygger jag en organisation som främjar innovation?
• Hur kan jag som ledare öka innovationsförmågan hos medarbetare?

Innehåll.
Det finns ett standardupplägg som varieras efter behoven i respektive grupp. Du tar med dig uppgifter hem mellan träffarna. Varje träff omfattar 4 timmar.
Upplägget är testat i 30 blandade ledarutvecklingsgrupper runt om i hela Småland. Ta del av del några deltagares erfarenhet här.

Träff 1: Introduktion. Vad menar vi med ledarskap för innovationsförmåga?
Träff 2: Vad kännetecknar en innovativ organisation?
Träff 3: Hur kan jag som ledare öka förmåga till innovation i min verksamhet?
Träff 4-6: Hur kan vi bygga en organisation som främjar innovation?
Träff 7: Presentation av utvecklingsprojekt. Fortsatt arbete.

Plats: Vi kommer till dig. Vill du hellre vara på neutral plats finns möjlighet att hyra lokaler på universitetet.
Vem: Ledare och chefer.
Antal: 6-8 deltagare.
Pris: Vi lämnar offert.

Mer om Ledarutvecklingsgrupper

Konceptet Ledarutvecklingsgrupp (LUG) togs fram inom Centrum för ledarskap i Småland under åren 2016-2019. Syftet var att hitta en form för ledarutveckling för innovation som inte kräver att man åker iväg under många dagar, som är anpassat för ledare också i små och medelstora företag, offentliga organisationer och ideell verksamhet.
Konceptet testades i projektform där 30 LUG genomfördes runt om i hela Småland.

En av personerna bakom LUG är organisationspsykologen Anders Claesson som tillsammans med Magnus Forslund tog fram modellen.
Här finns en intervju med Anders där han berättar om konceptet LUG:

 

Kontakt:

Kerstin Årmann

Projektledare Centrum för ledarskap i Småland 0703-38 43 11 kerstin.armann@lnu.se Mer om Kerstin