20 april 2018

Ledare som gör världen bättre

Lisa Moraeus brinner för att stärka ledare som vill göra världen bättre. Mångfald och etik engagerar också studenterna i Juniorledarskapsakademin.

Hållbart ledarskap är något som framtida chefer måste förhålla sig till: Att leda på ett sätt som gör skillnad, med fokus på mångfald, etik, genus och värdegrundande frågor.

Därför har vi knutit Lisa Moraeus till oss. Hon är en av alla engagerade ledare som delar med sig av sin erfarenhet till våra studenter. I hennes workshop vände och vred studenterna på exempel från såväl små som stora företag och organisationer och jämförde bland annat med FN:s mål för hållbar utveckling.

Lisa är författare och föreläsare och har själv ledarerfarenhet från bland annat Amnesty International och Röda Korset.

Juniorledarskapsakademins målsättning är att ge studenter en bättre förberedelse för ett kommande ledarskap. Därför knyter vi passionerade ledare och goda förebilder oss.