21 februari 2023

Ledaren som kreativ regissör

Bilden visar Anders Claesson sittande i sitt arbetstrum

Chefer och ledare måste ständigt vilja utvecklas.
Det menar Anders Claesson, legitimerad psykolog och en av initiativtagarna bakom Centrum för ledarskap i Småland.

Med en bakgrund i teatern lyfter han gärna fram organisationer som en plats för kreativitet.
– Ledarens roll är helt avgörande för organisationens framtid. Ska man lyckas så måste man ha ambitionen att förändras med tiden.

Ledare som begränsar sin krets och duckar för de konflikter som kan uppstå på en arbetsplats kommer ingen vart, menar Anders. En bra ledare är den som vågar utsätta sig och genom det se vilka förändringar som behöver göras.

– Det handlar också om att intressera sig för såväl medarbetare som organisationen, att ha en vilja att se och lösa det som skaver.

Psykologen Anders Claesson arbetade under många år som regissör. Det kan för en utomstående kanske tyckas som en ovanlig kombination, men erfarenheterna från scenerna har visat sig ge flera nya perspektiv på ledarskap och organisationsutveckling.

Som regissör skapar man dramatik på scen, men likheterna med ett lyckat ledarskap är slående. Även ett företag är iscensatt – det finns ett script, en berättelse och ett system där man som ledare ska hålla i taktpinnen.

Han betonar vikten av kreativitet, en förutsättning för att organisationer ska kunna utvecklas.

– Lyckade arbetsplatser uppmuntrar mångfald och har en miljö som tillåter olikheter. Där kreativiteten får finnas skapas förutsättningar  till förändring.

Under årens lopp har Anders också haft möjligheten att fundera över vad som definierar det ”småländska ledarskapet”. Precis som viljan att utsätta sig för eventuella konflikter tror han även att en framgångsfaktor är att våga finnas ute ”på golvet”.

– Det kanske låter som en klyscha men jag tror det ligger mycket i det som vi ser som småländskt. Det finns en prestigelöshet som man inte ser i storstadsregionerna, även om det är en generalisering.

I Småland har man inte samma behov av att framhäva sig själv i ledarskapet utan man visar i stället ett intresse för sina medarbetare och för organisationen i helhet.

Många tänker säkert på Ingvar Kamprad och hans ledarstil där han ofta fanns på plats ute i varuhuset. Han var en del av företaget på ett unikt sätt. Men vi har många andra goda exempel.