19 september 2022

Ledarskap för förnyelse och förändring

Ledarskap som bidrar till fortsatt utveckling eller förnyelse i företag och organisationer. En föreläsnings- och workshopserie med ledarskapsforskaren Magnus Forslund, i tre delar tillsammans. Varje del startar med öppen föreläsning och fortsätter direkt efter med workshop endast för företag anslutna till Kalmar Science Park.
Till den öppna föreläsningen välkomnar vi chefer/ledare/entreprenörer framför allt från små- och medelstora företag.

Del 1 – Hur börjar man? 
Hur går en förändringsprocess till? Finns det några genvägar till framgång och vad ska du som chef och ledare se upp för? Metoder och verktyg för att komma i gång.
När: Måndagen 26 september kl 13.15 – 14.15. Därefter workshop för anslutna företag till kl 16.00.

Del 2 – När det inte går som man vill
Vad händer om medarbetarna inte vill delta i förändringsarbetet? Problem uppstår alltid. Här fokuserar vi på metoder som kan föra arbetet framåt och hur du kan få ny fart i en förändring som stannat av.
När: Onsdagen 26 oktober, kl 09.00 – 10.00. Därefter workshop för anslutna företag till kl 11.45.

Del 3 – Att bygga förnyelseförmåga
I dagens turbulenta värld kan vi inte nöja oss med att förändringar då och då. Vi behöver ha en förnyelseförmåga som gör att vi är duktiga på att kontinuerligt utveckla oss. För att kunna bygga en sådan tittar vi här närmare på hur du som chef och ledare kan utnyttja – inte vara rädd för – turbulens, konflikter och osäkerhet.
När: Torsdagen 19 januari, 2023 kl 09.00 – 10.00. Därefter workshop för anslutna företag till kl 11.45.

 

Magnus Forslund är lektor och forskare vid Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet. Magnus är initiativtagare till Centrum för ledarskap i Småland och är särskilt intresserad av förändrings- och förnyelseprocesser

Välkommen med en anmälan här.

Evenemanet är en del av projektet Ledarskap och entreprenörskap i Småland.