15 november 2022

Ledarskap via rymden och Gotland

Bilden visar Magnus Forslund utanför LNU:s huvudentré

Från Gotland, via rymden till Småland – Magnus Forslund summerar 25 år i akademins värld: Hur hamnade jag här? Vad har jag lärt? Vad är jag fortfarande förundrad över?

Var: Sal Weber, hus H, Linnéuniversitetet i Växjö.
När: Fredag 18 november kl 13.00-15.00.
Anmälan: magnus.forslund@lnu.se

Du kan också följa seminariet här, via Zoom

I 25 år har jag varit anställd vid Högskolan i Växjö/Växjö universitet/Linnéuniversitetet. Nu är det dags att summera ett kvarts århundrade som forskare och lärare inom akademin.

Berättelsen inramas något så när av boken Ledarskap i förändring och förnyelse, precis utkommen. Den kan ses som ett slags ”bokslut” av mina erfarenheter och studier.

Vi kommer att röra oss från ekonomistyrning till entreprenörskap, fotboll och förnyelsekapabla organisationer, från Gotland via rymden till Småland, från Iron Maiden och Paris Hilton till dans. Från Douglas Adams till Nilecity, från hermeneutik vs positivism till PMO, från involvering till provokationer och ETC, från analyser till detektiver och förvirringsteknik.

Fjärilar, eldar, aikido och bifurkationspunkter kan förmodligen också dyka upp. Sen har vi ju det där med vad ”akademin” går ut på. Egentligen.

Alla är välkomna!
Det kan bli bra. Det kan bli förvirrat.
Kan bli fika också.