22 november 2018

”Lika barn leker samma lekar medan olika barn leker nya lekar.”

Tomas Lindh, som själv skolats inom både skolans och idrottens värld, tycker att kontakt och utbyten med lokala företag är viktiga för att knyta ihop samhälle och skola.

– Utbytet med de lokala företagen är extra värdefullt utifrån skolans arbete med värdeskapande lärande. För mig personligen ger det ny kunskap och ett bredare perspektiv som gör att jag kan sätta ord på ledarskapet och förmedla en tydligare organisationsstruktur. Och så förstås alla nya idéer och tankar som våra olikheter medför.

– Lika barn leker samma lekar medan olika barn leker nya lekar. Och vi vill ju leka nya lekar och hitta nya vägar i såväl skola, samhälle som näringsliv.

Läs mer om ledarskapsgrupperna här.