15 april 2020

Måste du vara ett ”kreativt geni”?

Tror du att du behöver vara ett ”kreativt geni” för att skapa förändring och innovation i din organisation?

Kanske är det bara en myt. När forskaren Izabelle Bäckström, Lunds universitet, följde innovationsarbetet i ett globalt IT-företag var det andra saker som var helt avgörande: medarbetarna!

Izabelle Bäckströms avhandling visar att kraften finns i mångfalden i en organisation. Det gäller bara att ta vara på den.


Läs den korta sammanfattningen på Forskning.se.

Läs hela hennes avhandling här.