20 oktober 2022

När det inte går som man vill

Bildem visar en skrämd man med uppsärrade ögon och med händerna för mummem

Välkommen till en digital frukostföreläsning om ledarskap för fortsatt utveckling eller förnyelse i företag och organisationer.

Det är det andra – och fristående – tillfället i en föreläsnings- och workshopserie med ledarskapsforskaren Magnus Forslund, Varje del startar med öppen föreläsning och fortsätter direkt efter med workshop endast för företag anslutna till Kalmar Science Park.

Till den öppna föreläsningen välkomnar vi chefer/ledare/entreprenörer framför allt från små- och medelstora företag.

Del 2 – När det inte går som man vill
Vad händer om medarbetarna inte vill delta i förändringsarbetet? Problem uppstår alltid. Här fokuserar vi på metoder som kan föra arbetet framåt och hur du kan få ny fart i en förändring som stannat av.
När: Onsdagen 26 oktober, kl 09.00 – 10.00. Därefter workshop för anslutna företag.
Anmäl dig här: Kalmar Science Park

 

Evenemanet är en del av projektet Ledarskap och entreprenörskap i Småland.