6 april 2020

Natalie & Therese i Juniorledarskapsakademin skriver uppsats om att leda i kris

Bild på Natalie och Therese

Hur kan ledaren styra i en inkubation?
I sin uppsats fokuserar Natalie Eklund och Therese Nilsson, HRM programmet Linnéuniversitetet, på organisationen och ledarskapsrollen i en kris. De ställer frågan: Hur kan en ledare jobba med krishantering i likande situationer som den som råder iom Coronapandemin?

Natalie och Therese deltar i Juniorledarskapsakademin (JLA), ett ledarskapsprogram som erbjuds bredvid studierna. Projektet är ett samarbete mellan Tillväxtverket, Linnéuniversitetet, Region Kalmar och Kronoberg och Tekniska Universitetet vid Jönköpings Universitet.

Genom JLA får de ta del av olika ledarlab, webinarier och digi-möten. I det senaste Ledarlabbet, ”Leda i kris”, fick de med sig olika perspektiv på ledarrollen utifrån föreläsarnas utgångspunkter. De fick inblick både i utbildningssektorn och hur ett stort multinationellt företag möter en världskris som Coronapandemin.
De kunde även se att man lärt sig och dragit lärdom av krisen för att möta de nya behov som uppstår i en pandemi. I utbildningssektorn ex handlar det om att snabbt ställa om sig till helt digital verksamhet på 24 timmar.

Vad har ni lärt er genom JLA?
”Att få möta företagsledare i praktiken och ta del av deras erfarenheter och kunskap har gett en vidare bild av näringslivet, det kommer vi ha stor nytta av i arbetslivet efter studierna”, säger tjejerna.

Hur ser ni på framtiden, vad för slags företag eller vilka produkter tror ni kommer efterfrågas i framtiden?
Det finns många bra möjligheter redan idag. Men tror även att det kommer fortsätta att finnas en framtid för entreprenörskap inom sociala medier.
”Fridas Vegobak är ju en undersköterska som sa upp sig och idag helt försörjer sig genom sitt instagramkonto. Jag skulle kunna tänka mig att starta en youtubekanal kring kost och hälsa”, säger Natalie.

”Den positiva effekten är ändå att företag tvingas att arbeta på ett nytt sätt. Det kan vara lätt att fastna i gamla mönster, men nu måste man tänka utanför boxen. Innovation dras till sin spets i det här läget – hur kan vi göra annorlunda och vad kan vi göra för att klara situationen? är frågor man får ställa sig,” säger Therese.