22 mars 2022

Normbrytande rekrytering med fokus på kompetens

Bilden visar en grupp människor, kvinnor och män, som tittar in i kameran

Tema:
Kvinnor i mansdominerade branscher

”Vi säger varje dag att vi vill ha tjejer till branschen, men sen händer ju ingenting.”

Hur kan man aktivt jobba för att engagera fler kvinnor på olika poster i mansdominerade branscher? Det funkar ju inte att bara prata om det, man måste göra också och dessutom inse att olikheter bidrar till större lönsamhet.

Centrum för ledarskap i Småland vid Linnéuniversitetet, i samarbete med Installatörsföretagen och Byggföretagen, bjuder in till en eftermiddag med fokus på rekrytering för chefer, ledare, entreprenörer och HR-personal. Vi vänder oss särskilt till dig som arbetar i små och medelstora företag men alla med intresse för ämnet är välkomna.

Tid: 7 april kl 12.00-15.00.
Plats: Stadshotellet, Växjö
Anmälan: mikaela.mollerstedt@lnu.se senast den 30 mars.

Program

•Inledande lunch med mingel och tillfälle att prata.

•Hur identitet och arbete hänger ihop.
Att som ledare förstå hur arbetet stärker enskildas identitet och därmed hur du som chef har möjlighet att bidra.
Katarina Zambrell, forskare vid Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet, som i sin forskning bl a utmanat arbetsplatser med att ta in konstnärer på jobbet.

•Om att inte bara anställa kopior av sig själv.
Hur smart rekrytering skiljer sig från ”vanlig” rekrytering och hur det gör ditt företag mer lönsamt. Marie Jonsson, Installatörsföretagen, expert på kompetensförsörjning.

•Mycket tid för samtal och reflektioner
tillsammans med Lena Gustafsson, coach och verksamhetsutvecklare i Guldkanten AB och Centrum för ledarskap i Småland.

Varmt välkommen!

Eventet är en del av projektet Ledarskap och entreprenörskap i Småland, ett samverkansprojekt finansierat av Familjen Kamprads stiftelse, Region Kronoberg, Region Kalmar län, Linnéuniversitetet, Tekniska Högskolan vid Jönköping University samt Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Tillväxtverket.