Vår mission och våra värderingar

Vår mission

Centrum för ledarskap i Småland skapar arenor där ledare, studenter och forskare gemensamt utvecklar framtidens metoder, kunskap och praktiska verktyg för ett entreprenöriellt, värdebaserat och förändringsdrivande ledarskap.

Vi arbetar aktivt med att sammanföra ledare från privat, offentlig och ideell sektor som alla bidrar med reella utmaningar. Vi kopplar ihop dem med forskare och studenter, kopplar praktik med teori, offentligt med privat, chefer som verkat länge med chefer som vill lära mer. Allt med fokus på ledarskapets centrala betydelse för utveckling.

 

Våra värderingar

Nyfikenhet. Passion för ledarskap driver vår vilja att lära mer. Det innebär ett förhållningssätt där vi bejakar varandras olikheter och ser möjligheterna i perspektivskiften.

Generositet. Vi delar frikostigt med oss av idéer, kunskaper och känslor, tryggt förvissade om att det är gemensamma erfarenheter som skapar utveckling.

Likvärdighet. Allas bidrag är värdefulla och vi har alla har möjligheten att ta initiativ för att driva utvecklingen framåt.

Handling. Vårt fokus är att åstadkomma konkret handling i praktiken.

Kunskap. Praktik och vetenskapligteori i kombination bildar användbarkunskap.

 

X