25 mars 2022

Resan mot ledarskap

Maria Kalaridi

Maria Kalaridi är en mycket engagerad student och deltagare hos oss i Juniorledarskapsakademin (JLA).
Här delar hon med sig av sina tankar kring JLA och vad projektet har för betydelse för henne.

– Det finns en allmän uppfattning att ledarskap bara gäller för företagsklimat, men jag är en av dem som inte tycker att det är sant. Enligt min åsikt börjar ledarskapet med ens karaktär och villighet att lära sig saker från människor som har haft ledande befattningar i olika branscher.

Detta är anledningen till att jag valde att starta ett nytt kapitel i mitt liv och lära mig nya kunskaper och valde därför studier vid Linnéuniversitetet.
Det finns många orsaker till att jag valde det här universitetet framför andra. En av dem är det öppna sinnet som karakteriserar universitets undervisningsmetoder samt tillgång till många möjligheter att samarbeta med andra organisationer samtidigt med studierna.
Emellertid tänker jag att kunskap är en pågående process och när jag började mina studier här såg jag på universitets hemsida att det erbjuds seminarier med Juniorledarskapsakademin (JLA), en plats där jag kan lära mera om olika aspekter av ledarskap, utmaningar i arbetsmiljön och utveckla färdigheter för att bättre hantera dem.

Efter nästan två års deltagande känner jag att det var ett klokt beslut att ägna min fritid åt att delta i JLA:s workshoppar och träffa människor som är rika på erfarenheter, kunskap och vilja att dela dem med oss.
En annan sak som jag uppskattar med JLA är att alla, som är engagerade i projektet, främjar en hållbar och sund syn på ledarskap, istället för konkurrens.

Ledarskap är en central funktion inom mitt professionella drömmål, och av den anledningen är det av  intresse att följa en akademisk karriär.
Min motivation väcks av att integrera konst och teknologi i undervisningen. I en ständigt föränderlig värld är värdet av utbildning stabilt, men vi måste ompröva våra tankesätt om metoder och ta hänsyn till studenternas kognitiva processer.

Samma sak gäller när det kommer till samarbete med klasskamrater. Mitt råd är att utnyttja JLA:s utbildningspotential och skaffa mer praktiskt inriktad kunskap om ledarskap som kan bidra till bättre förståelse av egna och andras perspektiv.