1 februari 2022

Save the date!

Campus Vimmerby och Centrum för ledarskap i Småland bjuder in till en serie digitala frukostmöten för dig som är chef, ledare eller entreprenör.

22 mars kl 08.00-09.00
Förändringsledarskap – hur du som ledare åstadkommer framgångsrik förändring i din verksamhet. Magnus Forslund, lektor och ledarskapsforskare vid Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet, berättar med utgångspunkt från forskning och samtal med hundratals ledare i Småland.

6 april kl 08.00-09.00
Att navigera i det nya normala – under pandemin utsattes ledare för tre stora utmaningar, inte minst existentiella frågor. Forskarna Joakim Netz och Karin Havemose vid Tekniska Högskolan i Jönköping har funderat på hur utmaningarna förhåller sig till ett hållbart ledarskap, också kopplat till de 17 målen i Agenda 2030.

11 maj kl 08.00-09.00
Wicked problems – hur hanterar du ”elaka” problem utan lösning? Tillsammans med Mikael Lundgren, Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet, forskare inom ledarskap och strategiskt tänkande, hjälps vi åt att förstå skillnaden mellan ”tame” och ”wicked” problem och hur ditt agerande har betydelse för innovation och ledarskap.”

 

Skriv redan nu in tiden i din almanacka. Snart kommer inbjudan och möjlighet till anmälan. Vi välkomnar särskild dig som är chef och ledare i små och medelstora företag (SME).

Frukostmötena är en del av projektet Ledarskap och entreprenörskap i Småland inom Centrum för ledarskap i Småland. Projektet är ett samverkansprojekt finansierat av Familjen Kamprads stiftelse, Region Kronoberg, Region Kalmar län, Linnéuniversitetet, Tekniska Högskolan vid Jönköping University samt Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Tillväxtverket.