2 mars 2020

Save the date – Förändringsarbete

Nästa ledarlabb arrangeras i Växjö den 29 april kl 14.30-19.00, inkl fika och mingel med mat.

Ledarlabbet i Växjö kommer att handla om förändringsarbete och hur man kommer vidare.

Mer information om lokal och tema kommer. Vi avvaktar för närvarande utvecklingen ang coronaviruset.

Ett ledarlabb är en interaktiv workshop där du möter andra chefer, ledare, entreprenörer, studenter och forskare i intressanta diskussioner med inspel från forskningen.
Du får alltid något med dig hem – förutom bra samtal: en metod, ett verktyg, ett förhållningssätt som du kan använda när du vill fortsätta utforska viktiga frågor i ditt eget team eller i din egen organisation.

Labben arrangeras av Centrum för ledarskap i Småland och projektet ”Ledarskap och entreprenörskap i Småland” – ett samverkansprojekt finansierat av Familjen Kamprads stiftelse, Region Kronoberg, Region Kalmar län, Linnéuniversitetet, Tekniska Högskolan vid Jönköping University samt Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Tillväxtverket.