Finns det något som kan kallas småländskt ledarskap? Något som är så speciellt så att det skiljer sig från ledarskap i Dalarna eller Blekinge eller kanske Västerbotten?

Det kan vi så klart inte säga. Men vi vet att det finns en föreställning om ”det småländska”, inte sällan kopplad till Gnosjöandan eller till IKEA:s grundare Ingvar Kamprad. På direkt fråga om vad som karaktäriserar ”det småländska” kommer ofta svar som ekonomisk eller snål, envis, arbetsam, klurig och påhittig.
I Centrum för ledarskap i Småland funderar vi mycket på detta småländska ledarskap, var det kommer ifrån historiskt, hur det tar sig uttryck i dagens företagande och om det går att definiera, rent vetenskapligt. Forskning pågår!
Här delar vi med oss av vi samlat in så här långt.