0,5-steg

Bilden visar en stig mellan en skog och en gärdesgård. Två personer går på stigen, bort från kameran