Att sätta ramar

Bilden visar Västerport i Kalmar, sett från bron över Systraströmmen