Detta är Smålandsmodellen

Bilden visar hus i en stad och en lyftkran mellan dem