Ledarförmåga

Bilden visar fören på en båt som stävar mot horisonten