Dina svar

Nedan är en summering av hur du svarade

Vad innebär krisledningsgrupp?

# Svarsalternativ Rätt svar Ditt svar
1) Samma som ledningsgrupp x
2) De personer som är mest kompetenta utifrån krisens behov. x

Vilka roller ska finnas i krisledningen?

# Svarsalternativ Rätt svar Ditt svar
1) En ledare ska ha kontroll på allt och delegerar bara vissa arbetsuppgifter till övriga i gruppen. x
2) Ledarskap, information/kommunikation, dokumentation/loggbok, HR. x

Vad är en riskanalys?

# Svarsalternativ Rätt svar Ditt svar
1) Vilka fakta har vi? Gå igenom det värsta som kan hända och det bästa som kan hända. Gör en bedömning av läget och handla därefter. x
2) Gå igenom det värsta som kan hända och handla därefter. x

Hur säkerställer ledningsgruppen sin funktion långsiktigt?

# Svarsalternativ Rätt svar Ditt svar
1) Ersättare, på individnivå, utses för alla roller för att säkerställa funktionen. Vila prioriteras också för att alla ska orka långsiktigt. x
2) Deltagarna arbetar hela tiden för att säkerställa ledningsgruppens kontinuitet och kompetens. x

Hur ska ledare agera i kris?

# Svarsalternativ Rätt svar Ditt svar
1) Ledare ska ta allt ansvar för att ha fullständig kontroll på läget x
2) Ledare behöver kunna fatta snabba beslut på ibland svaga grunder. Samtidigt behöver ledare skapa stor delaktighet för att öka ansvarstagandet hos andra och orka själv på lång sikt. Ha stor tillit till sina medarbetare. x

Vad innebär en statisk situation i krissammanhang?

# Svarsalternativ Rätt svar Ditt svar
1) En situation som kommer att kvarstå. x
2) En situation som du vet när den är över. Därefter kommer ett efterarbete. x

Vad innebär en dynamisk situation i krissammanhang?

# Svarsalternativ Rätt svar Ditt svar
1) Läget ändras hela tiden. Det kan förbättras eller försämras. Vi vet inte när krisen är över. x x
2) Oerhört komplex situation. x x

Nyhetsbrev

x *
Läs mer här hur vi hantera dina personuppgifter.

Våra studenter vill träffa dig!

Fyll i uppgifterna nedan

  • Ange ett nummer från 0 till 200.
  • Jag godkänner att ni behandlar min persondata. Läs mer här.