Dina svar

Nedan är en summering av hur du svarade

Vad innebär begreppet mod?

# Svarsalternativ Rätt svar Ditt svar
1) Att visa mod är något som är berömvärt, som i hjältemod, där man tar en personlig risk för att uppnå ett personligt mål.
2) Mod är förmågan att övervinna sin rädsla och handla i en riskfylld situation för att nå ett mål. x x

Är en person som visar mycket ”öppenhet” mer modig än andra?

# Svarsalternativ Rätt svar Ditt svar
1) Nej, varför skulle det hänga ihop?
2) Ja, självklart. x x

Mod handlar om att…

# Svarsalternativ Rätt svar Ditt svar
1) ... agera kraftfullt x x
2) ... inte agera alls. x

I vilka situationer framträder mod?

# Svarsalternativ Rätt svar Ditt svar
1) I specifika situationer och miljöer, till exempel när mina grundläggande värderingar sätts på prov. x x
2) Mod kan växa fram som en stark känsla, av till exempel orättvisa och när man vill ställa något tillrätta. x

Är modiga personer lite som rebeller?

# Svarsalternativ Rätt svar Ditt svar
1) Nej x
2) Ja x

Kan ledare utveckla och träna sitt mod?

# Svarsalternativ Rätt svar Ditt svar
1) Ja. Genom att lära om sina rädslor och sin sårbarhet, dvs. öka sin självmedvetenhet - kan ledare utveckla sitt mod. x x
2) Nej. Det är snarare en värdering eller en dygd – något som är eftersträvansvärt och fungerar som ett rättesnöre i ledarskapet.

Nyhetsbrev

x *
Läs mer här hur vi hantera dina personuppgifter.

Våra studenter vill träffa dig!

Fyll i uppgifterna nedan

  • Ange ett nummer från 0 till 200.
  • Jag godkänner att ni behandlar min persondata. Läs mer här.