3 november 2021

Vad innebär ett hållbart ledarskap?

Ja, någonstans handlar det om att få ihop arbete och liv på ett sätt som går att leva med under lång tid.

– Vi vet inte så mycket om hållbart ledarskap. Det har gjorts få studier, berättar Joakim Netz, forskare vid Tekniska Högskolan i Jönköping och en av forskarna inom Centrum för ledarskap i Småland. Joakim deltog nyligen i ett lunchseminarium, arrangerat av Företagarna, på temat ”Forcerad omställning till hållbart ledarskap”.

Joakim och hans kollega Karin Havemose hamnade, egentligen helt ofrivilligt, i att undersöka just hållbart ledarskap när coronapandemin bröt ut. I deras nätverk av chefer och ledare blev den stora frågan hur ledarskapet skulle fungera när förutsättningarna ändrades radikalt och plötsligt, medarbetare jobbade hemifrån och ingen visste riktigt vad som hände eller hur det skulle bli.

I FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling talas om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet och det skulle visa sig att det var just i de här tre i de här tre delarna som ledarskapet utmanades.

Utmaning 1: Det sociala handlade så klart om avstånd, om att ha sociala och yrkesmässiga relationer på distans. I grunden är det en existentiell fråga och i samtalen med ledarna tog Joakim och Karin in en präst för att fördjupa diskussionen.

Utmaning 2: Den ekonomiska hållbarheten kom att handla om hybridarbete och om arbetets utformning. Kan vi t ex acceptera att medarbetare jobbar delvis med annat. Ett bra exempel, menar Joakim och Karin, är hur SAS:s kabinpersonal ställde om till arbete inom vården.

Utmaning 3: Miljöaspekten, slutligen, aktualiserades i de innovativa idéer som växte fram när det t e x inte gick att ha teamutveckling eller kick-off som tidigare. Digitala lösningar blev snabbt ett alternativ.

– Alla tre hänger ihop och måste hanteras av ledarskapet, vilket nu skedde så forcerat på grund av krisen. Det vi ser är att det handlar mycket om tankepraktik hos ledarna: de tvingades tänka både innanför och utanför boxen, inse att man inte kunde förstå vad som hände, ha en dialog om det och inte vara rädd att göra fel.

Detta är egentligen inget nytt, enligt Joakim och Karin.

– Coronapandemin gav oss forskare möjlighet att studera ledarskapet mitt under en pågående kris. Krisen blottlade vad ledarskap kan handla om i vardagen och gav oss möjlighet att sätta ord på det. Då blir det också lättare att förstå och prata om vad som hände – och händer.

Joakim och Karin har bloggat om sina studier om ”det nya normala”, något som ingår i projektet ”Ledarkunskap och entreprenörskap i Småland”. Bloggposterna finns på Jönköping Universitys blogg Vertikals.

Du hittar Karins och Joakims bloggposter här.