27 augusti 2018

Världen förändras snabbt

Bilden visar en massa frågetecken

Osäkerhet är en faktor som bidrar till innovation. Ett bra exempel på hur snabbt förändring påverkar oss är futuristen Tony Sebas studier av vad som kallas ”technological disruptions”.

Tony Seba finns på Stanford University och har ägnat årtionden åt att forska om detta ämne. Häng med i hur han ser på världen via den här inspelningen: Clean Disruption