15 maj 2020

Vilka förmågor behöver en chef ha?

Bilden visar en man som ser fundersam ut. Runt hans huvud finns frågetecken

Anders Claesson, psykolog och en av personerna bakom Centrum för ledarskap i Småland, har en del att berätta om vilka innovationsdrivande förmågor en chef och ledare behöver ha.

I ett förändringsarbete ställs chefen ofta inför stora utmaningar. Det kan bidra till fler konflikter och större osäkerhet. Vad gör då?

Anders har träffat ett drygt hundratal chefer i fokusgrupper och ledarutvecklingsgrupper (LUG) och ser några saker som verkar fungera.

Är du nyfiken på vad som driver en psykolog att jobba med innovationsdrivande ledarskap så får du svar på det också!
I filmen intervjuas Anders av Karin Havemose, en av centrums forskare som finns på Tekniska Högskolan i Jönköping.

https://www.youtube.com/watch?v=AV26arSAqeY&t=4s