Hitta mer kunskap

Söker du eller din organisation aktiviteter som utvecklar ert ledarskap? Genom att göra våra quiz och ta del av det övriga materialet på ledarkunskap.se kan ni ta några steg i er utveckling. Vi har också tagit fram ett antal erbjudanden som bygger på forskning och praktisk erfarenhet i kombination.

Det finns dock mycket, mycket mer att ta del av. Vi tänker i första hand på att det i Småland finns två lärosäten, Jönköping University och Linnéuniversitetet, med ett brett utbud av utbildningar, kurser och forskningsområden. Verksamheten är spridd på många olika enheter inom de två lärosätena och det kan vara svårt att upptäcka allt som finns. Vi har dock försökt identifiera och tydliggöra ett antal ”dörrar” som leder vidare till grupperingar, enheter och så vidare, där du sedan kan söka vidare efter såväl kunskap som kontakter inom området ledarskap och organisation. Du hittar ”dörrarna” via menyraden ovan.