Ledarskap i offentlig sektor

En särskild inriktning inom offentlig sektor berör skolans värld. Det är en omfattande verksamhet som presenteras särskilt på en egen sida: Ledarskap i skolan.

På Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet utbildas framtidens ledare, särskilt för små- och medelstora organisationer. Här kan du lära dig mycket av det som krävs för att leda en organisation. Det finns också forskning inom en rad olika områden, t ex marknadsföring, verksamhetsstyrning, digitalisering, innovation och entreprenörskap. En grupp jobbar med särskild inriktning mot just ledarskap och organisation och bygger just nu upp en kunskapsplattform runt dessa ämnen.

På Linnéuniversitetet finns också en omfattande 3-årig utbildning i ledarskap och organisation, som riktar sig till ledare i såväl offentlig som privat verksamhet.

Du kan också söka en distansutbildning på deltid med inriktning mot ledarskap i offentlig sektor ”Pedagogiskt och professionellt ledarskap”. Kursen finns inom Fakulteten för samhällsvetenskap.

Forskningsmässigt finns det i nuläget inte någon särskild forskningssatsning på just ledarskap i offentlig sektor, även om en del av forskningen kring offentlig verksamhet i allmänhet har betydelse för de som leder. Se här till exempel Center for Management Accounting Research som studerar förändring inom Arbetsförmedlingen, New Public Management och styrning i landsting,