Ledarskap i ideell sektor

 

En särskild inriktning inom ideell sektor är idrott. På Linnéuniversitetet finns en omfattande verksamhet kring just idrott och därför beskrivs den på sidan Ledarskap inom idrott.

På Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet utbildas framtidens ledare, särskilt för små- och medelstora organisationer. Här kan du lära dig mycket av det som krävs för att leda en organisation. Det finns också forskning inom en rad olika områden, såsom marknadsföring, verksamhetsstyrning, digitalisering, innovation och entreprenörskap. En grupp personer jobbar med särskild inriktning mot just ledarskap och organisation. De bygger för närvarande upp en kunskapsplattform som heter Ledarskap och organisationsutveckling. Mer information kommer så småningom.

Flera forskare intresserar sig för ideell verksamhet i allmänhet och/eller det som brukar kallas för samhällsentreprenörskap. Även om ledarskap inte är ett tydligt fokus i den forskning finns det mycket att lära för de som leder sådana verksamheter. Här finns projekt som exempelvis berör cirkulär ekonomi och sektorsövergripande samverkan. Du kan leta vidare via sidan Entreprenörskap och samhällsförändring.