Utgångspunkter

Vi låter följande uttryck bilda utgångspunkter för allt vi gör:

Underifrån och upp. Vi bygger på de verkliga behov, utmaningar och möjligheter som ledare har.

Närhet. Vi ska vara där saker och ting händer. Det är viktigt att förstå sammanhanget.

Nyfikenhet. Passion för ledarskap driver vår vilja att lära mer. Det innebär ett förhållningssätt där vi bejakar varandras olikheter och ser möjligheterna i perspektivskiften.

Generositet. Vi delar frikostigt med oss av idéer, kunskaper och känslor, tryggt förvissade om att det är gemensamma erfarenheter som skapar utveckling.

Likvärdighet. Allas bidrag är värdefulla och vi har alla möjligheten att ta initiativ för att driva utvecklingen framåt.

Handling. Vårt fokus är att åstadkomma konkret handling i praktiken.

Kunskap. Praktik och vetenskaplig teori i kombination bildar användbar kunskap.