Ledarskap i företag

Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet utbildas framtidens ledare, särskilt för små- och medelstora företag och andra typer av organisationer. Här kan du lära dig mycket av det som krävs för att leda ett företag. Det finns också forskning inom en rad olika områden, såsom marknadsföring, verksamhetsstyrning, digitalisering, innovation och entreprenörskap. En grupp personer jobbar med särskild inriktning mot just ledarskap och organisation. De bygger för närvarande upp en kunskapsplattform som heter Ledarskap och organisationsutveckling. Mer information kommer så småningom.

Om du arbetar med verksamhetsstyrning kan CMAR vara något för dig. Klicka här.

Är du intresserad av att analysera ditt företags digitala mognad? Klicka här.

 

På Jönköping university finns Jönköping International Business School med motsvarande verksamhet som på Linnéuniversitetet. Särskilt intressant kan vara  Center för Familjeföretagande (CEFEO), med omfattande forskning.

På Jönköping university finns Tekniska högskolan, där personal på enheten Logistik och verksamhetsledning bedriver forskning och utbildning inom ledarskap.