Centrum för ledarskap i Småland

Centrum för ledarskap i Småland utgör en arena för forskare, ledare, chefer, studenter, entreprenörer, konsulter och andra som är intresserade av ledarskapsfrågor i allmänhet och med inriktning mot förändring och förnyelse i synnerhet. Vi knyter ihop forskning med praktik, näringsliv med offentlig sektor, behov med utbildning, likheter med olikheter.

Vi samlar och bygger kunskap om ledarskapets betydelse för innovativa, hållbara och attraktiva arbetsplatser. Eftersom vi finns i Småland tar vi avstamp i vardagen hos de människor som lever och verkar i vår del av Sverige. Historien om Småland berättar om idérikedom, initiativkraft och att utveckla saker tillsammans. Därför är det för oss viktigt att bygga kunskap tillsammans. Allt vi gör utgår från aktuell forskning och den kompetens som arbetas upp när forskare, chefer, ledare, entreprenörer och studenter gemensamt utforskar utmaningar, problem och möjligheter.

Vi arbetar aktivt med att sammanföra ledare från privat, offentlig och ideell sektor som alla bidrar med reella utmaningar. Vi kopplar ihop dem med forskare och studenter, kopplar praktik med teori, offentligt med privat, chefer som verkat länge med chefer som vill lära mer. Allt med fokus på ledarskapets centrala betydelse för utveckling.