Såhär har du svarat i jämförelse med andra!

Fråga: Att det finns bra utrymme för att bygga min karriär

Du svarade: 7

Fråga: Att mina värderingar stämmer med organisationens värderingar

Du svarade: 7

Fråga: Att ha bra kollegor

Du svarade: 7

Fråga: Att de betalar hög lön

Du svarade: 7

Fråga: Att ha flexibla arbetstider

Du svarade: 7