Undersökning

  Småländskt ledarskap

  Om vi tänker oss att det finns något vi kan kalla för  småländskt ledarskap, hur kan vi beskriva det? Vi har valt ut några uttryck och begrepp och vill att du anger i vilken utsträckning du tycker de kännetecknar småländskt ledarskap. Ju högre poäng, desto mer håller du med.

  Rangordna dina svar från 1 till 7
  1 2 3 4 5 6 7
  Lösningsorienterat
  1 = Håller inte alls med
  7 = Håller helt med
  Klarar själv
  1 = Håller inte alls med
  7 = Håller helt med
  Uthålligt
  1 = Håller inte alls med
  7 = Håller helt med
  Ekonomiskt
  1 = Håller inte alls med
  7 = Håller helt med
  Jordnära
  1 = Håller inte alls med
  7 = Håller helt med
  Förändringsvilja
  1 = Håller inte alls med
  7 = Håller helt med
  Klurigt
  1 = Håller inte alls med
  7 = Håller helt med
  Modernt
  1 = Håller inte alls med
  7 = Håller helt med
  Pekar med hela handen
  1 = Håller inte alls med
  7 = Håller helt med
  Inkluderande
  1 = Håller inte alls med
  7 = Håller helt med
  Arbetsvilja
  1 = Håller inte alls med
  7 = Håller helt med
  Kortsiktigt
  1 = Håller inte alls med
  7 = Håller helt med
  Visionärt
  1 = Håller inte alls med
  7 = Håller helt med
  Flexibelt
  1 = Håller inte alls med
  7 = Håller helt med
  Nytänkande
  1 = Håller inte alls med
  7 = Håller helt med
  Envishet
  1 = Håller inte alls med
  7 = Håller helt med
  Modigt
  1 = Håller inte alls med
  7 = Håller helt med
  Systematiskt
  1 = Håller inte alls med
  7 = Håller helt med
  Handlingsinriktat
  1 = Håller inte alls med
  7 = Håller helt med

  En kort text om varför nedan uppgifter samlas in

  Formuläret innehåller fel.