9 mars 2022

Catarina Mård Löwenadler om karriären

Catarina Mård Löwenadler

Jag har aldrig haft ett egentligt mål med min karriär – det har bara hänt, så beskriver Catarina Mård Löwenadler
sin fantastiska nationella och internationella karriär.

Catarina berättar i avsnittet om att hon alltid drivits av passion och på så vis nått framgång.
Att våga vara nyfiken och att testa på nya saker är några av de råd som Catarina ger i avsnittet.

I samtal med Juniorledarskapsakademins alumn Erik Hedman får vi här följa med i Catarinas story om hennes
lysande karriär som ledare för olika stora bolag, bland annat IKEA of Sweden.

– Jag såg inte problemen för jag är väldigt möjlighetsorienterad, menar Catarina.

Lyssna till avsnittet här.

Producerat av Anna Wahlstam.