Introduktion till Smålandsmodellen

Alla företag, offentliga organisationer och ideella föreningar behöver arbeta med förnyelse av sina verksamheter. Ledare behöver därför skapa och utveckla organisationens innovationsförmåga.  Men, hur gör man det?

Centrum för ledarskap i Småland finns vid Linnéuniversitetet. Vi har pratat med hundratals verksamma chefer, ledare och entreprenörer i vår del av världen om hur de förhåller sig till och arbetar med innovation.

Utifrån samtalen och tidigare forskning har vi landat i ett antal vetenskapligt baserade användbara idéer, verktyg och metoder. På ett lättsamt sätt och med glimten i ögat presenterar vi nu en del av dessa i åtta korta filmer som tillsammans utgör Smålandsmodellen – ett sätt för dig att få fart på innovationsförmågan i din organisation.

Det är inte så att modellen garanterar framgång. Verkligheten är mer komplex än så. Se modellen som inspiration till samtal ni kan föra i din organisation kring hur ni ska utveckla er innovationsförmåga.

Detta är den första filmen. Under filmen hittar du relaterat material och längst ner på denna sida kan du klicka dig vidare till film nummer två.

 

1. Introduktion

Hur går innovation till?

Vi har tagit fasta på att förnyelse – innovation – sällan sker ordnat och förutsägbart. Det händer alltid något som förändrar planer, som kräver omtag och nya beslut. På sätt och vis kan vår värld beskrivas som både komplex och kaotisk. Det får konsekvenser för hur vi tänker att ledarskapet ska utövas.

 

Mer inspiration

text-icon

Kanske händer mer än du anar

text-icon

Vad har väder med ledarskap att göra?

Här kommer snart en film om kaosteorin:
Väder är svårt att förutspå med exakt träffsäkerhet, trots avancerade system. En ledare måste också hantera oförutsägbarhet och det underlättar om man förstår betydelsen av små, små steg för att nå förändring.

 

 

text-icon

Vad är innovationsförmåga?

 

text-icon

Lär dig mer om kaosteorin

Ladda ner material

Ladda fler

Vill du ser mer?